Back to Top

Garantija

 

Garantijas noteikumi

____________________________

 

1. Garantijas ilgums
1.1. Garantijas ilgums ir 5 gadi, termiņš stājas spēkā no mēbeļu uzstādīšanas/ nodošanas procedūras;
1.2. Lai garantija būtu spēkā, klientam ir jāsaglabā pirkuma dokuments, kurš tiek izsniegts projekta uzstādīšanas/nodošanas procedūrā.
 
2. Produktu izmantošana
2.1. Ņemot vērā produkta specifikāciju, garantija attiecas tikai uz lietošanu mājas apstākļos;
2.2. Garantija neattiecas, ja to izmanto profesionāliem vai rūpnieciskiem mērķiem.
 
3. Izņēmumi
3.1. Garantija neattiecas uz sadzīves tehniku, izlietnēm, ūdens maisītājiem, gaismas sistēmām u.c. lietām , kuras nav ražojis Virtuves Electrolux; Sūdzības par šo ierīču bojājumu ir jānodod preču ražotājiem.
3.2. Garantija neattiecas arī uz šādām situācijām:
– normāls detaļu nolietojums;
– bojājumi, kas radušies, ja netiek ievērotas tehniskas apkopes un tīrīšanas procedūras, kā arī ja netiek ievērotas lietošanas rokasgrāmatā paredzētās prasības;
– bojājumi, ko izraisa nepareiza produktu lietošana;
– sitieni produktā;
– starpība starp krāsu paraugu un piegādāto produkta krāsu;
– krāsu maiņa laika gaitā;
– bojājumi, kas radīti no nepareizas uzstādīšanas;
– bojājumi, kas radušies uzstādot neoriģinālus piederumus un rezerves daļas;
– bojājumi, kas radīti remonta laikā no personāla, kas nav sertificēts;
– bojājumi, kas radīti no citiem produktiem;
– bojājumi, kas radīti no nepareizām elektro vai santehnikas sistēmām.
 
4. Teritoriālie ierobežojumi
Šī garantija darbojas visās valstīs, kurās uzstādām mēbeles.
 
5. Garantijas pieprasīšana
Garantijas prasības ir jāiesniedz tikai rakstiski, skaidri norādot prasījuma iemeslu, ja iespējams – pievienot fotogrāfijas, lai pamatotu prasību.
Patērētājam ir jāinformē Virtuves Electrolux divdesmit dienu laikā pēc defektu vai bojājumu atklāšanas.
 
6. Garantijas process
Patērētājs var izvēlēties pieprasīt preces labošanu vai nomaiņu bez maksas divos gadījumos:
– ja izvēlētais darbības virziens nav objektīvi iespējams vai, ja Virtuves Electrolux to uzskata par nesamērīgi dārgu, salīdzinot ar alternatīvu, Virtuves Electrolux izvērtēs produktu labot, ja tas ir iespējams;
– ja produkta izmaksas ir pārmērīgas, Virtuves Electrolux, aizstās produktu;
– Virtuves Electrolux būs tiesības aizstāt bojāto produktu ar jaunāku, līdzvērtīgas kvalitātes un saderīgu ar bojāto;
– remonts vai nomaiņas process tiks veikts saprātīgā laika intervālā pēc pieprasījuma saņemšanas.