Back to Top

Ražošana

Ieskats mūsu darba procesā no sākuma līdz projekta beigām.

PROJEKTĒŠANA

Pirmajā tikšanās reizē noskaidrosim Jūsu vēlmes un aptuvenas mēbeļu izgatavošanas izmaksas. Apspriedīsim ar nepieciešamo sadzīves tehniku saistītos jautājumus.
Otrajā tikšanās reiz notiks jau objektā- tiks veikta uzmērīšana.
Sākam darbu pie projekta.

VIZUALIZĀCIJA

Trešajā tikšanās reizē notiks projekta prezentācija ar fotogrāfijām un video.
Klients tiek iepazīstināts ar projekta izmaksu tāmi. Formalitāšu kārtošana.

RAŽOŠANA

Atkārtota mērīšana objektā, kuru veic mūsu mēbeļu meistari, lai izstrādātu korektu rasējumu.
Vēl viena tikšanās ar Jums, lai saskaņotu ražošanas rasējumus un apspriestu darba procesa gaitu. Sākam darbu!
Virtuves izstrādes process- aptuveni 6-8 nedēļas.

MONTĀŽA

Mēbeļu un sadzīves tehnikas piegāde un montāža, kas sevī ietver mēbeļu uzstādīšanu un sadzīves tehnikas pieslēgšanu.
Virtuves montāžas ilgums - viena diena.

GALA PRODUKTS

Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana Jūsu jaunajā virtuvē!